Μενού Κλείσιμο

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΕΑΧ)

Το ΕΑΧ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ερευνητική ομάδα Ανάπτυξης Ηλεκτροχημικών Αισθητήρων και Βιοαισθητήρων) ιδρύθηκε το 2003 με επικεφαλής τον Καθηγητή Μάμαντο (Μάμα) Προδρομίδη (http://www.chem.uoi.gr/node/95 | http://users.uoi.gr/mprodrom/). Ο εργαστηριακός χώρος της ομάδας είναι περίπου 80 m2 και αποτελείται από δύο χώρους: Τον κύριο εργαστηριακό χώρο και τη μονάδα εκτύπωσης μέσω πλέγματος (Screen-printed Unit) επιπλέον των κοινόχρηστων εργαστηριακών χώρων του ΕΑΧ. Ο ερευνητικός εξοπλισμός της ομάδας περιλαμβάνει τρεις αυτόματους ηλεκτροχημικούς αναλυτές και αναλυτές Φασματοσκοπίας Ηλεκτροχημικής Εμπέδησης (Electrochemical Impedance Spectroscopy), μία μονάδα Μικροζυγού Κρυστάλλου Χαλαζία (Quartz Crystal Microbalance), διάφορα όργανα μέτρησης και παραγωγής ηλεκτρικών σημάτων (LCR/τροφοδοτικά), Στερεοσκόπιο (680x), Μονάδα Ανάλυσης σε Ροή (Flow Injection Analysis) και διάφορα μικροόργανα και διατάξεις σχετικά με την ανάπτυξη και αναλυτική εφαρμογή (βιο)αισθητήρων, χειρισμού και ακινητοποίησης ενζύμων, ανάπτυξης λεπτών υμενίων, παραγωγής νανοσωματιδίων με ηλεκτρική εκκένωση, διπολικής ηλεκτροχημείας, σύνθεσης ενώσεων και επεξεργασίας-διαχωρισμού δειγμάτων. Ο εξοπλισμός της ομάδας συμπληρώνεται με έναν ημιαυτόματο εκτυπωτή (DEK 247) μέσω πλέγματος ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μαζική παραγωγή κυκλωμάτων, ηλεκτροδίων, ηλεκτροχημικών κυψελίδων και καναλιών μικροροής. Επιπλέον η ομάδα έχει άμεση πρόσβαση σε διάφορες αναλυτικές τεχνικές και οργανολογίες αιχμής του Τμήματος και των Οριζοντίων Δικτύων του Π.Ι αντίστοιχα για το μορφολογικό και το φυσικοχημικό χαρακτηρισμό υλικών.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο των ηλεκτροχημικών αισθητήρων και βιοαισθητήρων ενώ οι κύριες ερευνητικές γραμμές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ενζυμικών βιοαισθητήρων, την ανάπτυξη χωρητικών και εμπεδησιομετρικών ανοσοχημικών βιοαισθητήρων, το σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή απορριπτόμενων ηλεκτροχημικών (βιο)αισθητήρων με εφαρμογή στην κλινική χημεία, χημεία τροφίμων και περιβαλλοντική χημεία, την παραγωγή νανοσωματιδίων με «πράσινες» μεθόδους και την ανάπτυξη διατάξεων και ολοκληρωμένων ηλεκτροχημικών κυψελίδων για αναλύσεις πεδίου.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

[1] A. Hadjixenis, J. Hrbac, M.I. Prodromidis. “Bipolar electrochemical detection of reducing compounds based on visual observation of a metal electrodeposisted track at the onset driving voltage”, Sensors and Actuators B 268, 529, 2018.
[2] M.I. Prodromidis. “New trends of Antibody-based Electrochemical Biosensors” in “Past, Present and Future Challenges of Biosensors and Bioanalytical Tools in Analytical Chemistry: A Tribute to Professor Marco Mascini”, Ed. D. Barcelo, Elsevier, 2017 (in press).
[3] C. Kokkinos, Μ. Angelopoulou , A. Economou, M. Prodromidis, A. Florou , W. Haasnoot, P. Petrou, S. Kakabakos, Lab-on-a-Membrane Foldable Devices for Duplex DropVolume Electrochemical Biosensing Using Quantum Dot Tags, Analytical Chemistry 88, 6897, 2016.
[4] C. Kokkinos, A. Economou, M.I. Prodromidis, Electrochemical Immunosensors: Critical survey of different architectures &transduction strategies, Trends in Analytical Chemistry 79, 88, 2016.
[5] C. Kokkinos, M.I. Prodromidis, A. Economou, P. Petrou, S. Kakabakos. Disposable integrated bismuth citrate-modified screen-printed immunosensor for ultrasensitive quantum dot-based electrochemical assay of C-reactive protein in serum, Analytica Chimica Acta, 886, 29, 2015.
[6] A. Michopoulos, A. Kouloumpis, D. Gournis, M.I. Prodromidis, Performance of layer-by-layer deposited low dimensional building blocks of graphene-prussian blue onto graphite screen-printed electrodes as sensors for hydrogen peroxide, Electrochimica Acta 146, 477, 2014.

Professor Mamantos ProdromidisΔρ. Μάμας Ι. Προδρομίδης, Καθηγητής
Συντονιστής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 45 110 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ: +30 26510 08301 (γραφείο), -08412 (εργαστήριο)
Fax: +30 26510- 08796, E-mail: mprodrom@uoi.gr
Web: http://users.uoi.gr/mprodrom/

Ο Καθηγητής Μάμας (Μάμαντος) Προδρομίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Π.Ι, στο οποίο εκπόνησε και τη διδακτορική διατριβή του πάνω στην ακινητοποίηση ενζύμων και την ανάπτυξη αμπερομετρικών βιοαισθητήρων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ηλεκτροχημικών χημικών αισθητήρων και βιοαισθητήρων, την παραγωγή νανοσωματιδίων με ηλεκτρική εκκένωση, την ανάπτυξη διατάξεων και ολοκληρωμένων ηλεκτροχημικών κυψελίδων για αναλύσεις πεδίου και το σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή εκτυπωμένων αισθητήρων. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 90 εργασίες (2138 αναφορές, h-index 27) σε διεθνή περιοδικά με κριτές (μέσος όρος συντελεστή απήχησης >4.1), 3 κεφάλαια σε βιβλία, 4 άρθρα ανασκόπησης και 1 πατέντα. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει το βιβλίο «Ηλεκτροχημικοί Αισθητήρες & Βιοαισθητήρες», Εκδόσεις Κωσταράκη, 2014, σελ. 241). Έχει επιβλέψει 8 διδακτορικές διατριβές (4+4 σε εξέλιξη, 16 ΜΔΕ (13+3 σε εξέλιξη), περισσότερες από 25 διπλωματικές εργασίες και έχει συμμετάσχει στην εξεταστική επιτροπή 7 διδακτορικών διατριβών στο εξωτερικό. Έχει δουλέψει σε διάφορα εργαστήρια στο εξωτερικό είτε ως υπότροφος (“Tor Vergata”, Rome; “University of Salford”, UK; “University of Cranfield”, UK; “Roviri i Virgili”, Spain, “University of Regensburg”, Germany ή επισκέπτης καθηγητής (“University of Miami”, Florida).


melos EDIP Universtiy of IoanninaΔρ. Αγγελική Φλώρου

Μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
45 110 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ: +30 26510 08405 (γραφείο), -08403 (εργαστήριο)
Fax: +30 26510- 08796, E-mail: aflorou@uoi.gr

Η Δρ. Αγγελική Φλώρου είναι χημικός, απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1996) και εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της στο ΕΑΧ του Π.Ι το 2001 πάνω στην ανάπτυξη απορριπτόμενων ηλεκτροχημικών αισθητήρων. Η κα. Φλώρου έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη ηλεκτροχημικών αισθητήρων και βιοαισθητήρων μεμβράνης, στην ανάπτυξη ανοσοχημικών βιοαισθητήρων με κβαντικές κουκίδες ως ηλεκτροχημικούς ιχνηθέτες και σε διάφορες ηλεκτροαναλυτικές τεχνικές. Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει 12 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα Διεθνή και Εθνικά συνέδρια με πρωτότυπες αναρτήσεις. Η κα. Φλώρου είναι μέλος ΕΔΙΠ στο εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας και υπεύθυνη λειτουργίας του Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης και της μονάδας εκτύπωσης ηλεκτροδίων μέσω πλέγματος.


phdΕλένη Η. Τζιάννη
Υποψήφια Διδάκτωρ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
45 110 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ: +30 26510 08412 (εργαστήριο)
E-mail: el.tzianni@gmail.com

Η Ελένη Τζιάννη είναι Υποψήφια Διδάκτωρ της Αναλυτικής Χημείας στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Π.Ι., στο οποίο εκπόνησε και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της με θέμα «Ανάπτυξη αισθητήρων με χρήση πολυμερικών μεμβρανών αποκρινόμενων σε χημικό ερέθισμα». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ηλεκτροχημικών αισθητήρων και βιοαισθητήρων (κατασκευή αισθητήρα ανίχνευσης H. Pylori), την ανάπτυξη αναλυτικών συσκευών για τον προσδιορισμό βιοχημικών δεικτών σε βιολογικά δείγματα, την ανάπτυξη πολυμερικών μεμβρανών με απόκριση σε χημικό ερέθισμα και την ακινητοποίηση ενζύμων στις μεμβράνες αυτές, την εφαρμογή ηλεκτροχημικών τεχνικών για την ανάλυση βιολογικών δειγμάτων, την εκτύπωση ηλεκτροδίων με την τεχνική εκτύπωσης μέσω πλέγματος και την τροποποίηση εκτυπωμένων ηλεκτροδίων με ηλεκτρική εκκένωση. Εκτός από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του τμήματος Χημείας του Π.Ι. έχει δουλέψει στο Τμήμα Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Palacky στο Όλομουτς της Τσεχικής Δημοκρατίας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και έχει επισκεφτεί το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Masaryk στο Μπρνο της Τσεχικής Δημοκρατίας. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με αναρτημένες και προφορικές ανακοινώσεις.


phdΑλέξανδρος Λαζανάς
Υποψήφιος Διδάκτωρ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
45 110 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ: +30 26510 08412 (εργαστήριο)
E-mail: alexandroslazanas1992@gmail.com

Ο Αλέξανδρος Λαζανάς είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Αναλυτικής Χημείας στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών του Π.Ι, στο οποίο εκπόνησε και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με τίτλο «Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Υβριδικών Συστημάτων Συζυγιακών Πολυμερών και Δομών Άνθρακα». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη σύνθεση συζυγιακών πολυμερών και νανοσύνθετων υλικών δομών του άνθρακα καθώς και χαρακτηρισμό υλικών μέσω των μεθόδων SEC, UV-Vis, XRD, Raman, SEM, DSC και TGA/DTA και της τεχνικής της Κυκλικής Βολταμμετρίας.


phd

Μαρία Γ. Τραχιώτη
Υποψήφια Διδάκτωρ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
45 110 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ: +30 26510 08412 (εργαστήριο)
E-mail: trachioti93@gmail.com

Η Μαρία Τραχιώτη είναι Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και απόφοιτος αυτού. Επίσης, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Κατασκευή πράσινων εκτυπωμένων αισθητήρων γραφίτη με νανοσωματίδια κασσιτέρου για τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων στο πόσιμο νερό» στις Σύγχρονες Τεχνολογίες Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας του ίδιου τμήματος. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη χημικών αισθητήρων και βιοαισθητήρων για αναλύσεις πεδίου, την παραγωγή νανοσωματιδίων μετάλλων με ηλεκτρική εκκένωση, την κατασκευή εκτυπωμένων ηλεκτροδίων με την τεχνική εκτύπωσης μέσω πλέγματος, τη χρήση διαφόρων ηλεκτροχημικών τεχνικών για τον ηλεκτροχημικό χαρακτηρισμό ηλεκτροδίων και τη χρήση της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης για το μορφολογικό χαρακτηρισμό ηλεκτροδίων. Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει μία δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με τίτλο «Determination of Cd and Zn with “green” screen−printed electrodes modified with instantly prepared sparked tin nanoparticles» (Sensors and Actuators B: Chemical 260 (2018) 1076−1083), καθώς και αναρτημένες και προφορικές ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (AACD 2016, ESEAC 2018). Έχει δουλέψει στο Εργαστήριο του Τμήματος Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Palacky στο Όλομουτς της Τσεχίας στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ και έχει επισκεφθεί το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Masaryk στο Μπρνο της Τσεχίας.

ETRIS - «Ηλεκτρονικές Εφαρμογές Κ. Γκοβάρης και ΣΙΑ Ο.Ε.»

Η ETRIS ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2013 με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα στον τομέα των ηλεκτρονικών εφαρμογών. Η εταιρία αποτελείται από Ηλεκτρονικούς και Ηλεκτρολόγους μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο. Η ETRIS παρέχει σύγχρονες λύσεις στον χώρο των επιχειρήσεων μέσα από εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα των ηλεκτρονικών. Η ETRIS δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρονικών εφαρμογών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευή ηλεκτρονικών προϊόντων καθώς και στην επισκευή οργάνων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Περιληπτικά οι δραστηριότητές της ETRIS περιλαμβάνουν: Κατασκευές Ηλεκτρονικών Προϊόντων και Εφαρμογών (Βιομηχανικές Ηλεκτρονικές εφαρμογές, Σχεδιασμός και κατασκευή ηλεκτρονικών πλακετών (PCB), Custom εφαρμογές), Επισκευές Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Οργάνων Μετρήσεων, Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών, Ραδιοτηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, Ανακατασκευές Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με βιομηχανικές εφαρμογές, Εξειδικευμένες λύσεις σε θέματα μετρήσεων και διακριβώσεων και λύσεις προβλημάτων γραμμών παραγωγής.

Τον Μάρτιο του 2017 η ETRIS μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις, σε ένα βιομηχανικό κτίριο συνολικής έκτασης 300 m2 το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο 5 στρεμμάτων. Έχοντας πλέον καθιερωθεί στην Ελληνική αγορά, σχεδιάζει τώρα να εγκαταστήσει μια γραμμή παραγωγής για να ερευνά, να αναπτύσσει και να υλοποιεί τα πρωτότυπα των ηλεκτρονικών εφαρμογών που σχεδιάζει αλλά επίσης και να πραγματοποιεί μικρού όγκου παραγωγή ηλεκτρονικών πλακετών (prototyping & low volume production).

Η ETRIS διαθέτει στα εργαστήριά της εξειδικευμένα όργανα μετρήσεων (πολύμετρα, παλμογράφους, γεννήτριες, αναλυτές φάσματος, κ.λπ) επώνυμων κατασκευαστών καθώς και εξοπλισμό επεξεργασίας πλακετών (σταθμούς κόλλησης – αποκόλλησης & επεξεργασίας) με τον οποίο μπορεί να επεξεργαστεί από απλά εξαρτήματα τεχνολογίας trough hole έως εξαρτήματα επιφανειακής στήριξης (SMD). Επίσης η ETRIS διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξοπλισμό για την ανάπτυξη και τον προγραμματισμό μικροεπεξεργαστών καθώς και προγράμματα σχεδιασμού ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και πλακετών. Όλος ο παραπάνω εξοπλισμός έχει χρηματοδοτηθεί από ιδία κεφάλαια.

Η ETRIS βρίσκεται ήδη στο στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης νέων καινοτόμων ηλεκτρονικών προϊόντων τα οποία σύντομα θα είναι έτοιμα προς διάθεση στην αγορά.

gkovaris konstantinos ilektronikos mixhanikos Κωνσταντίνος Γκόβαρης
Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Etris Electronic Applications
2ο χλμ. Κιλκίς – Μεταλλικού 61 100 Κιλκίς, Ελλάδα
Τηλ: +30 23410-20930
Fax: +30 2410-20312, E-mail: kostas@etris.gr
Web: www.etris.gr

Ο Κωνσταντίνος Γκόβαρης είναι Ηλεκτρονικός, απόφοιτος ιδιωτικής σχολής, με ειδίκευση σε χαμηλές – υψηλές συχνότητες και DC. Από το 1993 έως το 2013 εργάσθηκε σε διάφορες ιδιωτικές εταιρείες με ποικίλα αντικείμενα όπως την επισκευή βιομηχανικών συστημάτων, συστημάτων εκπομπής και λήψης ραδιοσυχνοτήτων, την έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και ως μηχανικός διακριβώσεων και επισκευών οργάνων σε εργαστήρια ηλεκτρικών μετρήσεων, έχοντας αναλάβει έως και διευθυντικές θέσεις. Διετέλεσε υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης του Surveillance Department σε μεγάλη πολυεθνική εταιρία και διεκπεραίωσε επισκευές και ανακατασκευές οργάνων και μηχανημάτων παραγωγής εκρηκτικών υλών και αντιμέτρων πολεμικών αεροσκαφών εταιρείας διαπιστευμένης από το Ν.Α.Τ.Ο. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον χειρισμό σχεδιαστικών προγραμμάτων εξομοίωσης και κατασκευής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και πλακετών καθώς κατέχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο αυτό. Από το 2013 είναι το κύριο ιδρυτικό μέλος και στέλεχος της εταιρείας etris. Στην εταιρεία ασχολείται με επισκευή βιομηχανικών ηλεκτρονικών και οργάνων μετρήσεων καθώς και με την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Σοφία Παναγιωτίδου Ηλεκτρολόγος μηχ/κός & μηχ/κός Η/Υ Σοφία Παναγιωτίδου
Ηλεκτρολόγος μηχ/κός & μηχ/κός Η/Υ


Etris Electronic Applications
2ο χλμ. Κιλκίς – Μεταλλικού 61 100 Κιλκίς, Ελλάδα
Τηλ: +30 23410-20930
Fax: +30 2410-20312, E-mail: sofia@etris.gr
Web: www.etris.gr

H Σοφία Παναγιωτίδου είναι απόφοιτη της Πολυτεχνικής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ του Α.Π.Θ. και μέλος του ΤΕΕ από το 2000. Από το 2012 είναι εμπειρογνώμονας στο ΕΣΥΔ σχετικά με το ISO 17025. Από το 1999 έως το 2013 εργάσθηκε σε διάφορες ιδιωτικές εταιρείες με ποικίλα αντικείμενα όπως Μηχανικός Διακριβώσεων σε εργαστήρια ηλεκτρικών μετρήσεων, Υπεύθυνη Παραγωγής Οικιακών Μετρητών Αερίου, Instrumentation Engineer και σχεδιασμό Σταθμών Φυσικού Αερίου. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με διαπιστεύσεις εργαστηρίων διακριβώσεων κατά ISO 17025 καθώς και με υπολογισμό αβεβαιοτήτων μέτρησης. Από το 2013 είναι συνιδρυτικό μέλος και στέλεχος της εταιρείας etris. Στην εταιρεία ασχολείται με επισκευή βιομηχανικών ηλεκτρονικών και οργάνων μετρήσεων καθώς και με την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

 


Λάζαρος Παναγιωτίδης Ηλ/νικός Μηχ/κός και Μηχ/κός Η/Υ Λάζαρος Παναγιωτίδης
Ηλ/νικός Μηχ/κός και Μηχ/κός Η/Υ

Etris Electronic Applications
2ο χλμ. Κιλκίς – Μεταλλικού 61 100 Κιλκίς, Ελλάδα
Τηλ: +30 23410-20930 (εργαστήριο)
Fax: +30 23410 20912, E-mail: lazaros@etris.gr
Web: www.etris.gr

Ο Λάζαρος Παναγιωτίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει εξειδίκευση στον τομέα του Embedded Firmware, στον προγραμματισμό σε διάφορες γλώσσες καθώς και στην επεξεργασία φωνής. Από το 2013 εργάζεται στη εταιρεία Etris, όπου και ασχολείται με την επισκευή βιομηχανικών ηλεκτρονικών, οργάνων μέτρησης και εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών. Επίσης, είναι υπεύθυνος του τομέα του Software Engineering του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας.

ΓΠΙ - Γαστρεντερολογική Κλινική Τομέα Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Γαστρεντερολογική Κλινική του Τομέα Παθολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και εντάσσεται στον Τομέα Παθολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ανάληψη της Διεύθυνσής της από τον Καθηγητή Δημήτριο Χριστοδούλου. Η Κλινική στεγάζεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και έχει τρία διαφορετικά τμήματα. Το πρώτο αποτελείται από τους θαλάμους νοσηλείας που περιλαμβάνουν 12 κλίνες μαζί με θάλαμο ημερήσιας νοσηλείας πέντε θέσεων και στεγάζεται στο Α Κτίριο, 2ο όροφο του Νοσοκομείου μαζί με την Ενδοκρινολογική Κλινική. Το δεύτερο αποτελείται από τα εξωτερικά ιατρεία εξέτασης των εξωτερικών ασθενών που περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές αίθουσες – ιατρεία με το σχετικό εξοπλισμό. Τέλος το τρίτο και πιο σημαντικό περιλαμβάνει το Ενδοσκοπικό Εργαστήριο, με τρεις ενδοσκοπικές αίθουσες, χώρο κλινικού εργαστηρίου και 2 γραφεία με συνολικό χώρο 300 m2. Οι ενδοσκοπικές αίθουσες περιλαμβάνουν πλήρη εξοπλισμό με ενδοσκοπικούς πύργους και διαθέσιμα ενδοσκόπια για την εκτέλεση όλου του φάσματος των γαστρεντερολογικών πράξεων, δηλαδή ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού συστήματος, ενδοσκόπησή κατώτερου πεπτικού συστήματος, ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία, ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία, εντεροσκόπηση λεπτού εντέρου και ενδοσκόπηση με κάψουλα λεπτού εντέρου. Η Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική και το προσαρτημένο σε αυτή Ενδοσκοπικό Εργαστήριο νοσηλεύει τα πιο σύνθετα περιστατικά της ευρύτερης περιοχής με γαστρεντερολογικά νοσήματα και αποτελεί το κέντρο αναφοράς για τη διενέργεια διαγνωστικών ενδοσκοπήσεων αλλά και σύνθετων θεραπευτικών ενδοσκοπήσεων και την αντιμετώπιση ασθενών με αιμορραγία ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού, πολυπόδων παχέος εντέρου και σύνθετα ηπατολογικά, χολικά και παγκρεατικά νοσήματα. Η μελέτη του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού είναι απαραίτητη για τη διερεύνηση ασθενών με νοσήματα του στομάχου.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του ΓΠΙ (Γαστρεντερολογική κλινική και η Α΄ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων) εστιάζονται σε ολόκληρο το φάσμα της Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας με επικέντρωση στη μελέτη των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου, των ιογενών ηπατιτίδων, των ενδοσκοπικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων, της πρόληψης του καρκίνου παχέος εντέρου και τη μελέτη της διάγνωσης και θεραπείας της λοίμωξης από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού καθώς επίσης και στη μελέτη ηλεκτρολυτικών διαταραχών και διαταραχών του μεταβολισμού.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

[1] DK. Christodoulou, HJ. Milionis, P. Pappa, KH. Katsanos, D. Sigounas, M. Florentin, M. Elisaf, EV. Tsianos. Association of Helicobacter pylori infection with cardiovascular disease – Is it just a myth? European Journal of Internal Medicine, 2011; 22(2): 191-194.
[2] D Sigounas, D Christodoulou, A Tatsioni, KH Katsanos, G Baltayiannis, A Kappas, JPA Ioannidis, EV Tsianos. Pancreatitis potentially associated drugs as a rik factor for post-ERCP pancreatitis: a prospective cohort study. Pancreas 2013; 42(4): 601-606.
[3] Mitselos IV, Christodoulou DK, Katsanos KH, Tatsioni A, Rapti A, Eliakim R, Tsianos EV. The role of small bowel capsule endoscopy and ileocolonoscopy in patients with nonspecific but suggestive symptoms of Crohn’s disease. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2016 Aug;28(8):882-9.
[4] M. Kosmidou, AH. Katsanos, KH. Katsanos, AP. Kyritsis, G Tsivgoulis, D. Christodoulou, S. Giannopoulos, Multiple sclerosis and inflammatory bowel diseases: a systematic review and meta-analysis, J Neurol (2017) 264:254–259.
[5] Kalambokis GN, Baltayiannis G, Christou L, Christodoulou D. Red signs and not severity of cirrhosis should determine non-selective β-blocker treatment in Child-Pugh C cirrhosis with small varices: increased risk of hepatorenal syndrome and death beyond 6 months of propranolol use. Gut. 2016 Jul;65(7):1228-30

Δρ. Δημήτριος Χριστοδούλου, Καθηγητής Γαστεντερολογίας Δρ. Δημήτριος Χριστοδούλου
Καθηγητής Γαστρεντερολογίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιατρικής
Γαστρεντερολογική κλινική, Παθολογικός Τομέας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
45 110 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ: +30 26510-99639
Fax: +3026510-07016, E-mail: dchristodoulou@gmail.com

Ο Δρ. Δημήτριος Χριστοδούλου, Καθηγητής Γαστρεντερολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι αριστούχος απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1990), ιατρός γαστρεντερολόγος στην ειδικότητα. Έκανε την ειδικότητα της Παθολογίας και της Γαστρεντερολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και στη συνέχεια έλαβε υποτροφία από την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία και μετέβη το 2001 στο Τορόντο του Καναδά, όπου μετεκπαιδεύτηκε στη θεραπευτική ενδοσκόπηση. Από το Νοέμβριο του 2002 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ασχολήθηκε συστηματικά με την ανάπτυξη νέων ενδοσκοπικών επεμβάσεων και την παρακολούθηση ασθενών με σύνθετα νοσήματα του γαστρεντερικού και του ήπατος. Ερευνητικά ασχολήθηκε με τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, τη θεραπευτική ενδοσκόπηση σε νοσήματα του παχέος εντέρου και των χοληφόρων – παγκρέατος, τις ιογενείς ηπατίτιδες και τη μελέτη του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και του ρόλου του. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 115 εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή ιατρικά περιοδικά με κριτές και πάνω από 65 εργασίες δημοσιευμένες σε ελληνικά ιατρικά περιοδικά, συγγράμματα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Νοσηλευτική Παθολογία», μονογραφίες και πάνω από 300 περιλήψεις δημοσιευμένες σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά συνέδρια. Είναι επιβλέπων σε 5 διδακτορικές διατριβές και μέλος σε αρκετές διατριβές, ορισμένες από τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Είναι κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά και μέλος σε πολλές ελληνικές και διεθνείς ιατρικές εταιρείες. Έχει δώσει πολλές ομιλίες σε ελληνικά αλλά και διεθνή συνέδρια και συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος. Ήταν επί δύο έτη Πρόεδρος του Ενδοσκοπικού Τμήματος της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας και πλέον είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας.
Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κατσάνος Δρ. Κωνσταντίνος X. Κατσάνος
Aναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιατρικής
Γαστρεντερολογική κλινική, Παθολογικός Τομέας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
45 110 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ: +30 26510-99736, 07016(γραφείο)
Fax: +3026510-99736, E-mail: khkostas@hotmail.com

Ο Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κατσάνος είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει ιδιαίτερη ενασχόληση με τα Iδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Απέκτησε την ειδικότητα της Παθολογίας και της Γαστρεντερολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και στη συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε στο Γαστρεντερολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Gasthuisberg, Katholic University of Leuven Belgium. Από το Σεπτέμβριο του 2006 εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και από τον Ιούνιο του 2010 είναι μέλος Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επιπλέον, είναι μέλος συντακτικών επιτροπών και reviewer σε περισσότερα από 40 επιστημονικά περιοδικά και το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει πάνω από 350 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, με ευρεία απήχηση από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα (> 4200 αναφορές και συντελεστή h = 33). Έχει εργαστεί σε διάφορα Nοσοκομεία στο εξωτερικό είτε ως επισκέπτης ερευνητής (“University Hospital Gasthuisberg, Katholic University of Leuven Belgium”, “Henry D. Janowitz Division of Gastroenterology, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Manhattan NY, USA , Center for Inflammatory Bowel Diseases, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA”) είτε ως επισκέπτης καθηγητής (“Center for Inflammatory Bowel Diseases, Division of Gastroenterology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard University, Boston, MA, USA”, “Division of Gastroenterology and Hepatology at the Moscow Research and Clinical Institute (MONIKI), Moscow State University, Russian Federation”, “Inflammatory Bowel Disease Center, Department of Gastroenterology, Humanitas Research Hospital and the Department of Biomedical Sciences at the Humanitas University, Rozzano, Milan, Italy”).
Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Κοσμίδου Μαρία Κοσμίδου
Επίκ. Καθηγήτρια Παθολογίας

Μέλος Ερευνητικής Ομάδας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιατρικής
Α’ Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
45 110 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ: +30 26510-07500
E-mail: mkosmid@cc.uoi.gr

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Κοσμίδου είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο οποίο εκπόνησε και τη διδακτορική διατριβή της με θέμα: «Μελέτη της ατορβαστατίνης στην αντλία Na+/Li+ των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε ασθενείς με ιδιοπαθή́ υπέρταση και δυσλιπιδαιμία». Εργάστηκε ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης της Προπαιδευτικής Παθολογικής του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και μετεκπαιδεύτηκε στο τμήμα Αγγειακών Παθήσεων που λειτουργεί στην εν λόγω κλινική́. Επιπλέον, μετεκπαιδεύτηκε στη μελέτη των μηχανισμών στεατοηπατίτιδας- μη αλκοολικό́ λιπώδες ήπαρ στο Νοσοκομείο “Marion Bessin” της Ιατρικής Σχολής “Albert Einstein”, στη Ν.Υόρκη των ΗΠΑ. Έχει σημαντική ενασχόληση με τα νοσήματα του Kαρδιαγγειακού Συστήματος και την επίπτωση αυτών στο Γαστρεντερικό Σύστημα. Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 50 διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (h factor=13). Από́ το 2012, η Δρ. Μ. Κοσμίδου είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με πλήρη κλινικά, διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα.
Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Κοσμίδου Σοφία Καρτσώλη
Ιατρός

Μέλος Ερευνητικής ομάδας

Τηλ: +30 6986158540
E-mail: skartsoli@outlook.com.gr

Η Καρτσώλη Σοφία είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ιατρική Χημεία” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει εργαστεί ως Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας Παξών και στο Κέντρο Υγείας Πραμάντων και ως ειδικευόμενη ιατρός Παθολογικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας- Μονάδα Νάουσας και στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τις διαταραχές του μεταβολισμού σε ασθενείς με παθήσεις του πεπτικού συστήματος καθώς και ευρύτερα θέματα που αφορούν τις παθήσεις του Γαστρεντερικού Συστήματος.

ΕΠΥ - Εργαστήριο Πολυμερικών Υλικών

Το Εργαστήριο Πολυμερικών Υλικών του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το 2004. Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Απόστολος Αυγερόπουλος  και το 2ο μέλος ΔΕΠ είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Ζαφειρόπουλος. Στο εργαστήριο περιλαμβάνονται 1 μέλος ΕΔΙΠ, 2 μεταδιδακτορικοί ερευνητές, 5 υποψήφιοι διδάκτορες, 7 μεταπτυχιακοί φοιτητές και τουλάχιστον 10 προπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν την διπλωματική τους εργασία. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου:  www.polymers.gr.

Ο βασικός εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει:

Έξι γραμμές υψηλού κενού (~10-6 Τorr) για σύνθεση πολυμερών με ανιοντικό και ζωντανό ριζικό πολυμερισμό, Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC) με Ανιχνευτές RI και UV (έως 50oC), Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC) με Ανιχνευτές ΤΑLS και RI (έως 50oC), Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC) Υψηλών Θερμοκρασιών (έως 220oC) με Ανιχνευτή RI, Οσμομετρία Μεμβράνης (MO), Οσμομετρία Τάσης Ατμών (VPO), Αυτόματη Ιξωδομετρία, Ιξωδομετρία Αραιών Διαλυμάτων, Δυναμική Σκέδαση Φωτός (DLS – DLS Zetasizer Malvern), Δυναμική Μηχανική Ανάλυση (DMA – Q800 TA Instruments), Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC – Q20 TA Instruments) από -180oC έως 750oC, Instron 5966 (Dual Column Tabletop Model) Universal Testing Machine (εφελκυσμός – κάμψη 3 σημείων), δύο Υπερ-κρυομικροτόμους για την λήψη λεπτών υμενίων για παρατήρηση δειγμάτων με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (ΤΕΜ).

Επιπλέον η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή Α. Αυγερόπουλου έχει άμεση πρόσβαση σε διάφορες αναλυτικές τεχνικές και οργανολογίες αιχμής του Τμήματος και των Οριζοντίων Δικτύων του Π.Ι αντίστοιχα για το μορφολογικό και το φυσικοχημικό χαρακτηρισμό υλικών. Να αναφερθεί ότι ο Καθηγητής Α. Αυγερόπουλος είναι και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Ηλεκτρονιακής Μικροσκοπίας Διέλευσης και Σάρωσης Οριζόντιας Δράσης που ήδη ανήκει στις υποδομές του Δικτύου Διατμηματικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είναι απόλυτα λειτουργική από 1/3/2013.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας περιλαμβάνουν τη  σύνθεση πρότυπων πολυμερών γραμμικών ή μη γραμμικών με ανιοντικό πολυμερισμό (μακρομοριακή αρχιτεκτονική) με την βοήθεια της τεχνικής υψηλού κενού, και με ζωντανό ριζικό πολυμερισμό με χρήση πλήθους μονομερών με απόλυτο έλεγχο μοριακών χαρακτηριστικών και σύστασης, τη σύνθεση συζυγιακών πολυμερών για φωτοβολταϊκές εφαρμογές, τη σύνθεση συνθέτων πολυμερικής μήτρας με διάφορες μορφές άνθρακα και σύνθεση συμπολυμερών για νανολιθογραφικές εφαρμογές. Ο χαρακτηρισμός των ανωτέρω σε διάλυμα και στερεά κατάσταση γίνεται με πλήθος τεχνικών ώστε να μελετηθεί και η σχέση δομής/ιδιοτήτων.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

[1] “Continuous Equilibrated Growth of Ordered Block Copolymer Thin Films by Electrospray Deposition”, Hu H., Rangou S., Kim M., Gopalan P., Filiz V., Avgeropoulos A. and Osuji C., ACS Nano, 2013, 7, 2960-2970.
[2] “PI-b-PMMA Diblock Copolymers: Nanostructure Development in Thin Films and Nanostructuring of Thermosetting Epoxy Systems”, I. Barandiaran, D. Katsigiannopoulos, E. Grana, A. Avgeropoulos, A. Eceiza and G. Kortaberria, Colloid & Polymer Science, 2013, 291, 2173-2180.
[3] “Mechanics of an Asymmetric Soft-Hard Lamellar Nanomaterial”, W. Shi, G. H. Fredrickson, E. J. Kramer, C. Ntaras, A. Avgeropoulos, Q. Demassieux and C. Creton, ACS Nano, 2016, 10, 2054-2062.
[4] “Design of Block Copolymer Membranes Using Segregation Strength Trend Lines”, Sutisna B., Polymeropoulos G., Musteata V., Peinemann K. V., Avgeropoulos A., Smilgies D. M., Hadjichristidis N. and Nunes S. P., Molecular Systems Design & Engineering (RSC Publishing), 2016, 1, 278-289.
[5] “Nanoscale Silicon Substrate Patterns From Self-assembly of Cylinder Forming Poly(styrene)-block-poly(dimethylsiloxane) Block Copolymer on Silane Functionalized Surfaces”, Borah D., Cummins C., Rasappa S., Watson S., Pike A., Horrocks B., Fulton D., Houlton A., Liontos G., Ntetsikas K., Avgeropoulos A. and Morris M. A., Nanotechnology, 2017, 28, 044001 (10 pages).

Δρ. Απόστολος Αυγερόπουλος Καθηγητής Πολυμερών Υλικών Δρ. Απόστολος Αυγερόπουλος
Καθηγητής Πολυμερών Υλικών (μέλος ΔΕΠ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών (ΦΕΚ, τ.Β’, 254/10-02-2016)
45 110 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ:+30 26510 09001 (γραφείο), -09027-9, -9015 (εργαστήριο)
E-mail: aavger@cc.uoi.gr
Web: www.polymers.gr

Ο Απόστολος Αυγερόπουλος είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Τ.Μ.Ε.Υ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο: «Πολυμερή Υλικά». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την σύνθεση, τον μοριακό και μορφολογικό χαρακτηρισμό διαφόρων τύπων πολυμερών (γραμμικών και μη γραμμικών) καθώς και συνθέτων πολυμερικής μήτρας. Έλαβε το πτυχίο Χημείας το 1992 και διδακτορικό του δίπλωμα το 1997 από το Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ και έκανε μεταδιδακτορικές σπουδές στο Department of Materials Science and Engineering, MIT (1997-1998, 2001) και στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (2000-2002). Από το 2003 έχει διοριστεί ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Π.Ι. Το δημοσιευμένο του έργο περιλαμβάνει μία ευρεσιτεχνία (US patent), τρεις ευρεσιτεχνίες που έχουν υποβληθεί, 153 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές με περισσότερες από 3025 αναφορές, συντελεστή h = 28 (πηγή: Scopus), και >50 δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Ο μέσος όρος συντελεστή απήχησης των περιοδικών όπου έχει δημοσιεύσει είναι 5.303 (total impact factor: 811,30). Έχει συμμετάσχει σε 60 εθνικά και διεθνή συνέδρια με περισσότερες από 140 παρουσιάσεις (50 ομιλίες και 25 προσκεκλημένες), έχει δώσει περισσότερες από 50 προσκεκλημένες ομιλίες σε συνέδρια και Ιδρύματα της Ελλάδας και της αλλοδαπής, ενώ έχει συμμετάσχει ή/και συμμετέχει στην Οργανωτική-Επιστημονική Επιτροπή 12 εθνικών και διεθνών Συνεδρίων. Είναι κριτής εθνικών και διεθνών επιστημονικών προτάσεων από διάφορους φορείς (έχουν κριθεί 30 προτάσεις) και κριτής σε 40 διεθνή περιοδικά με κριτές (έχουν κριθεί περισσότερα από 160 άρθρα). Έχει συγγράψει 3 κεφάλαια σε βιβλία και έχει επιβλέψει 12 διδακτορικές διατριβές, 41 μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης και >100 προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες από την ανάληψη των καθηκόντων ως μέλος ΔΕΠ. Επιβλέπει επί του παρόντος 5 διδακτορικές διατριβές, 7 μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης και περισσότερες από 10 προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Για την ερευνητική δραστηριότητα καθώς και για την εγκατάσταση-λειτουργία Μονάδας Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (HR-TEM και LV-SEM) της οποίας είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος στο Π.Ι. έχει χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και διεθνείς φορείς [E.U.-FP7, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΓΓΕΤ, ΕΣΠΑ 2014-2020, ξένες εταιρίες (Dow Corning, 3M, BIC S.A.-Violex) κλπ.] με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 4.500.000 € από την ανάληψη των καθηκόντων του ως μέλος ΔΕΠ. Ήταν και είναι επιστημονικός υπεύθυνος συνολικά 21 ερευνητικών προγραμμάτων και έχει συμμετάσχει ως έμπειρος ερευνητής σε περισσότερα από 15 εθνικά και διεθνή προγράμματα. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Πρόεδρος (2009-2011), Πρόεδρος (2011-2012) του Τ.Μ.Ε.Υ., Πρόεδρος της Ο.Μ.Ε.Α. για το Τ.Μ.Ε.Υ. (2009-2013), Εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2013-2017), Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τ.Μ.Ε.Υ. με αντικείμενο: «Προηγμένα Υλικά» (2014-2015), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου, Κέρκυρας, Λευκάδας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (2013-2015), Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (Ε.Τ.Ε.Π.Η.) Α.Ε. (2016-2021) και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Πολυμερών (2013-2019).


Δρ. Μαρία Μ. Καράμπελα Δρ. Μαρία Μ. Καράμπελα
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών (ΦΕΚ, τ.Β’, 254/10-02-2016)
45 110 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ :+30 26510 07396 (γραφείο), -09027-9 (εργαστήριο)
E-mail: mkaramp@cc.uoi.gr, mariakarab@gmail.com
Web: www.polymers.gr

Η Μαρία Καράμπελα εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, με γνωστικό αντικείμενο «Πολυμερή Υλικά και Βιοϊατρική Τεχνολογία». Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται στους τομείς της Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών (σύνθεση, χαρακτηρισμός, μελέτη ιδιοτήτων -θερμικές, μηχανικές, κ.ά.-, ανακύκλωση πολυμερών, τροποποίηση και βελτίωση των τελικών ιδιοτήτων τους), σύνθεση και χαρακτηρισμός / μελέτη ιδιοτήτων συνθέτων και προηγμένων υλικών καθώς και βιοϋλικών και της νανοτεχνολογίας.Έλαβε το πτυχίο Χημείαςτο 2003, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης το 2005 και το Διδακτορικό Δίπλωμα το 2010 στη Χημεία με έμφαση στη «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών» από το Α.Π.Θ.. Έχει εργαστεί ως Λέκτορας ΠΔ407/80 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (2011-2017), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης ΑΤΕΙ Αθήνας, στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) σε Βιομηχανία Οδοντιατρικών Υλικών. Είναι συν-συγγραφέας σε περισσότερα από23 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές (με περισσότερες από 866 ετεροαναφορές και h-index=15) και30 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων.


Δρ. Δημήτριος Μοσχόβας Δρ. Δημήτριος Μοσχόβας
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών (ΦΕΚ, τ.Β’, 254/10-02-2016)
45 110 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ:+30 26510 09028-29 (εργαστήριο)
E-mail: dmoschov@cc.uoi.gr
Web: www.polymers.gr

Ο Δημήτριος Μοσχόβας είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Τ.Μ.Ε.Υ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με επιβλέπων τον Καθηγητή Απόστολο Αυγερόπουλο (2016 έως σήμερα). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την σύνθεση, τον μοριακό και μορφολογικό χαρακτηρισμό διαφόρων τύπων πολυμερών (γραμμικών και μη γραμμικών), τροποποίηση επιφανειών και μελέτη ιδιοτήτων (υδρόφοβες και υδρόφιλες) καθώς και συνθέτων πολυμερικής μήτρας . Έλαβε το Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών το 2008, το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης το 2011 από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών” των Τμημάτων Χημείας και Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το διδακτορικό του δίπλωμα το 2015 από το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το δημοσιευμένο του έργο περιλαμβάνει 10 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια με περισσότερα από 15 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει συνεπιβλέψει 3 μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης και >10 προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Έχει συμμετάσχει ως έμπειρος ερευνητής σε 5 προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και διεθνείς φορείς [E.U.-FP7, ΓΓΕΤ, ΕΣΠΑ 2014-2020, ξένες εταιρίες (3M, BIC S.A.-Violex)] με επιβλέπων τον Καθηγητή Απόστολο Αυγερόπουλο.


Ιωάννης Θ. Μούτσιος Ιωάννης Θ. Μούτσιος
Υποψήφιος Διδάκτoρας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών (ΦΕΚ, τ.Β’, 254/10-02-2016)
45 110 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ:+30 26510 09028 (εργαστήριο)
E-mail: imoutsios@cc.uoi.gr
Web: www.polymers.gr

O Μούτσιος Ιωάννης είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών στη σύνθεση και το χαρακτηρισμό πολυμερών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την σύνθεση πολυμερών με ανιοντικό πολυμερισμό και πολυμερισμό με ελεύθερες ρίζες, το χαρακτηρισμό τους με διάφορες τεχνικές (GPC, AFM, DLS, SEM), καθώς και τη χρήση των πολυμερών σε εφαρμογές νανοτεχνολογίας. Έλαβε το Δίπλωμα του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίων το 2014 και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες» του Τμήματος Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2017. Το δημοσιευμένο έργο από την ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει 5 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές.


Παπαδόπουλος Γεώργιος Παπαδόπουλος Γεώργιος
Υποψήφιος Διδάκτoρας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών (ΦΕΚ, τ.Β’, 254/10-02-2016)
45 110 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ:+30 26510 09029 (εργαστήριο)
E-mail: gpap414@cc.uoi.gr
Web: www.polymers.gr

O Παπαδόπουλος Γεώργιος είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών στη σύνθεση και το χαρακτηρισμό πολυμερικών ιοντικών υγρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την σύνθεση πολυμερών με πολυμερισμό με ελεύθερες ρίζες, το χαρακτηρισμό τους με διάφορες τεχνικές (GPC, IR, DSC, DLS), καθώς και την μελέτη των ιδιοτήτων τους και τη βελτιστοποίηση τους. Το 2015 έλαβε το Δίπλωμα του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και το 2019 έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Υπολογιστική Επιστήμη & Μοντελοποίηση Υλικών» του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων.